Betalning med autogiro innebär att avgiften dras automatiskt från ditt bankkonto varje månad den sista vardagen i månaden. Du anmäler autogiro genom att gå in på din internetbank. Sök på namnet på din bostadsrättsförening och ange valfritt OCR-nummer från en inbetalningsavi då detta efterfrågas.

Du får alltid en bekräftelse på när autogirot är registrerat och från vilken månad det börjar gälla.

Vid autogiro skickas en specifikation via post till dig om vad som kommer dras från ditt konto. Denna specifikation skickas inför varje kvartal. Om du inte vill ha specifikationen via post kan du ansöka om att få den via e-faktura i stället. Se informationen under ”Betalning med e-faktura”.

Om du inte har en internetbank, vänligen kontakta DWOQ Direct för att få en autogiroblankett.

Betalning med E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura i din internetbank. Du godkänner och betalar e-fakturan direkt i din internetbanken varje månad. För att anmäla dig till E-faktura, logga in på din internetbank och sök därefter på Storholmen Förvaltning som företag. Ange valfritt OCR-nummer från en inbetalningsavi då detta efterfrågas.

Du kan alltid gå in i din internetbank och kontrollera att E-fakturan är registrerad.

En administrativ pantsättningsavgift är en avgift som tillkommer om du tagit ett lån med din bostad som säkerhet. Du kan själv se i din bostadsrättsförenings stadgar om föreningen tar ut en pantsättningsavgift. Pantsättningsavgiften regleras av gällande prisbasbelopp för året och det framgår i bostadsrättsföreningens stadgar vilken procentsats prisbasbeloppet baseras på.

Överlåtelseavgift är en kostnad som bostadsrättsföreningen tar ut av antingen förvärvare eller överlåtare då en bostad har överlåtits. Överlåtelseavgiften regleras av gällande prisbasbelopp för året och det framgår i bostadsrättsföreningens stadgar vilken procentsats prisbasbeloppet baseras på.

Om du är nyinflyttad i en Brf som förvaltas av Storholmen Förvaltning byts namnskyltar ut i nära anslutning till ditt tillträdesdatum. Det är enbart namnet på lägenhetsinnehavaren/havarna som ingår i detta namnbyte.

Om du önskar lägga till ett ytterligare namn eller beställa en ny namnskylt är detta förknippat med en kostnad om 250 SEK ex moms. Kontakta vår kundtjänst DWOQ Direct om du önskar beställa ändring av namnskylt.

Har du elavbrott i lägenheten? Det första du bör göra är att kontrollera säkringarna i ditt proppskåp samt om jordfelsbrytaren har löst ut. Om någon säkring pekar nedåt eller om färgen på en propp pekar utåt behöver du slå på säkringen/byta proppen.

Har jordfelsbrytaren löst ut behöver du slå på denna. Har jordfelsbrytaren löst ut är det bra om du drar ut alla elektriska apparater som är kopplade via elkontakter i bostaden innan du slår igång den igen. Detta för att säkerställa om det är någon elektronisk apparat som orsakar kortslutningen. Det kan även vara bra att kolla om elen fortfarande är igång i trapphuset eller ute på gatan, om så ej är fallet är det troligt att det är ett större elavbrott i ditt bostadsområde.

Börja med att kontrollera din golvbrunn eller vattenlåset beroende på varifrån avloppslukten kommer. Kommer lukten från badrum och du kontrollerar golvbrunnen är det viktigt att säkerställa att insatsen i golvbrunnen sluter tätt, dvs att det inte är något glapp mellan själva golvbrunnen och tillhörande insats. Då sipprar avloppslukt enkelt igenom. Det kan även vara bra att kontrollera packningen på insatsen så att den sluter tätt.

Kontrollerar du vattenlåset gäller samma sak, viktigt att det sluter tätt och inte är några glior där avloppslukten lätt sipprar igenom

Vid större renoveringar i bostaden behöver du ansöka om tillstånd från bostadsrättsföreningen. Detta innefattar tex. Rivning av bärande vägg/väggar, renovering av badrum samt renovering av kök där ledningar behöver dras om.

Renoveringsansökan finns hos Storholmen Förvaltning och ibland kan bostadsrättsföreningen även ha egna ansökningar hos sig. Viktigt är även att skicka in våtrumscertifikat och behörighetsintyg för det företag som ska utföra renoveringsarbetet om detta krävs.

Mäklare: För att beställa en mäklarbild, använd formuläret via: https://www.storholmen.se/for-maklare/

Boende: Önskar du ett lägenhetsutdrag så kontaktar du Storholmen Förvaltning som i sin tur kommer att posta lägenhetsutdraget till din folkbokföringsadress.

Andrahandsuthyrning ska göras med tillstånd från föreningen eller i vissa fall från hyresnämnden. En boende får alltså inte på eget bevåg hyra ut sin bostadsrätt till någon annan och det måste finnas skäl för uthyrningen. Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas till Storholmen Förvaltning eller direkt till styrelsen beroende på vilken rutin din förening har. Blanketten för ansökan kan du antingen hitta på din föreningens hemsida eller få den skickad till dig av oss på Storholmen Förvaltning.

I föreningens stadgar framgår det om föreningen kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Alla avgifter/hyror betalas i förskott. Om du får påminnelse/inkassokrav och du redan har betalat, vänligen inkom med ett kvitto på din betalning till Storholmen Förvaltning.

Har du mottagit ett inkassokrav och inte har betalat vänligen kontakta inkassobolaget som har skickat kravet.

Kö för parkering och garage kan hanteras av Storholmen Förvaltning eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Om du är osäker på hur det ser ut för just din förening, vänligen kontakta kontakta vår kundtjänst DWOQ Direct så hjälper vi dig.

Inkom till Storholmen Förvaltning med information om vilken månad samt belopp inbetalningarna avser. Storholmen Förvaltning kontrollerar då din överbetalning och begär därefter in kontouppgifter för en eventuell återbetalning.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen i din bostadsrättsförening kan du kontrollera om det finns några kontaktuppgifter på trapphusanslaget i entrén, alternativt om föreningen har en hemsida.

Oftast ska alla frågor gå genom oss på Storholmen Förvaltning, kontakta därför oss i första hand. Storholmen Förvaltning ger inte ut kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar.

Om du har pappersavi eller autogiro så kommer avier och specifikationer via post fyra gånger om året, inför varje nytt kvartal. De skickas i mitten av månaden inför varje nytt kvartal.

Har du inte mottagit dina avier för kommande kvartal, kontakta vår kundtjänst DWOQ Direct.

För pappersavier och specifikationer tillkommer en aviavgift om 30 kr som ligger på första månadens avi varje kvartal.

För att slippa aviavgiften behöver du ansöka om e-faktura. Du kan ha enbart e-faktura eller både autogiro och e-faktura

Om du har både autogiro och e-faktura kommer din specifikation om vad som kommer att dras via autogirot på en e-faktura till din internetbank och sedan dras pengarna automatiskt via autogirot.

Se informationen under ”Betalning med autogiro” och ”Betalning med e-faktura”.

Det är alltid bostadsrättsinnehavarens/hyregästens egna ansvar att se till att avgift/hyra är betald i tid.

När du har sålt din bostad kommer du behöva deklarera försäljningen nästkommande år. De uppgifter som krävs för din deklaration efter en försäljning framgår i en kontrolluppgift som skickas till Skatteverket. Logga in på din sida på Skatteverket efter 31 januari för att se din kontrolluppgift.

Är det något som är fel eller saknas på din kontrolluppgift behöver du själv meddela Skatteverket vilka uppgifter som är korrekta.

Det finns ofta ordningsregler i en bostadsrättsförening som alla medlemmar och hyresgäster måste förhålla sig till. Det är viktigt att veta att det förekommer ljud från grannar i deras vardagliga liv som du skäligen bör tåla när du bor i ett flerfamiljshus. Om du upplever upprepade störningar från din granne/dina grannar måste du dokumentera dessa under minst 14 dagar där det ska framgå tid, datum, typ av störning och vilken/vilka grannar som stör. Önskar du en blankett för detta kan du kontakta vår kundtjänst DWOQ Direct.

Storholmen Förvaltning har inga mallar för hur ovan handlingar ska vara utformade. Om du önskar få hjälp med detta behöver du kontakta en personlig bankman, mäklare alternativt en jurist.