Dwoq direct logo

Vi vill gärna att du hör av dig! Här kan du anmäla fel, ställa frågor gällande din hyra och avgift, beställa service och åtgärder för din lägenhet m.m.

Direkt kontakt - alla ärenden:

Storholmen Förvaltning och Storholmen 2-2-2:

08-520 252 00

Borätt Forum:

08-520 252 02

Fixit!:

08-520 252 07